Türk Eğitim Vakfı (TEF)


KADIN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (KAD)
OLARAK VE ÖĞRENCİLERİMİZ ADINA AMERİKA’DAKİ
KARDEŞ KURULUŞUMUZ TÜRK EĞİTİM VAKFI’NA (TEF) TEŞEKKÜR EDİYORUZ.


TEF (Turkish Educational Foundation) 1969 yılında Amerika’da yaşayan Türk vatandaşları tarafından California’da kurulmuştur. Amerikan yasalarına göre 1970 yılında kamuya yararlı kuruluş olarak onaylanmıştır.

TEF Türkiye’de eğitim gören, desteğe ihtiyaç duyan çocuklara karşılıksız burs ve eğitim materyali sağlayan bir kuruluştur. Özellikle Anadolu’nun kırsal bölgeleri ve büyük kentlerin yoksul bölgelerindeki kız çocukların eğitimine 50 yılı aşkın bir süredir destek sağlamaktadır.

Tümü gönüllülerden oluşan bir Mütevelli Heyeti ile TEF, ülkemizde her yıl binden fazla öğrenciye burs vermektedir. TEF 2022-23 eğitim-öğretim yılında da 2007’den beri işbirliği yapmakta olduğu derneğimizin öğrencilerinden 110’una burs vermiştir.